fbpx

Produženi boravak i kreativan prostor za učenje i druženje

Bezbednost dece na internetu: Surfuj bezbedno

Poslednjih godina deca znatno više koriste digitalne uređaje, dok im je posebno zanimljivo kreiranje i praćenje sadržaja na društvenim mrežama.

Sada svaku nedoumicu možemo razrešiti na Guglu, a da li je sve što nalazimo na internetu ispravno? Da li je sadržaj koji čitamo zaista istinit? Da li su ljudi sa kojima komuniciramo na internetu naši budući prijatelji?

Koliko je maloletno dete bezbedno na internetu?

Dragi roditelji, pre nego što deca otvore profile na društvenim mrežama, popričajte sa njima, upoznajte ih sa mogućim situacijama, posledicama.  Mi vam donosimo nekoliko saveta koje smo, za početak, izdvojili kao najvažnije:

• deca koja imaju manje od 13 godina ne bi trebalo da imaju naloge na društvenim mrežama;

• slike druge maloletne dece ne treba stavljati bez odobrenja njihovih roditelja;

• objasnite detetu kako da postavi privatnost profila. Lozinke profila ne treba da odaju ni svojim najbližim prijateljima, već samo vama – roditeljima;

• neka profil ostane zaključan (privatan) i neka među svojim prijateljima ima samo ljude koje poznaje, a bilo bi dobro da ih i vi poznajete;

• pravila lepog ponašanja podjednako važe na internetu kao i u svakodnevnom (offline) životu. Naučite ih da ne vređaju, ne uznemiravaju i ne dele sadržaj koji može remetiti nečiju privatnost. Svi oblici digitalnog nasilja su kažnjivi.

• svaka fotografija koju postave kreira njihovu onlajn reputaciju;

• ukoliko primete nešto što ih uznemirava, vređa ili im se čini nametljivim, neka odmah podele sa vama;

• ograničite vreme koje će provesti koristeći digitalne uredjaje.

Da li treba detetu zabraniti upotrebu ,,pametnih” uredjaja?

Moderna tehnologija je sastavni deo odrstanja novih generacija. Ne možete im zabraniti upotrebu, niti bi trebalo.

Upotreba i snalaženje na modernim uredjajima utiče na njihovu kompjutersku pismenost, a jasno nam je svima da je to njihova budućnost. Umesto da im zabranite upotrebu istih, naučite ih kako da pravilno koriste te uredjaje i kako mogu da ih upotrebe u sopstvenu korist.

Na njihova pitanja UVEK odgovarajte gledajući u njihove radoznale oči, a ne sakriveni iza ekrana mobilnih uređaja.

Ukoliko primetite zloupotrebu i ugrožavanje bezbednosti dece na internetu pozovite broj 19833, broj Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu.
Detaljne savete sa svim statistikama i još dosta korisnih informacija na ovu temu, možete pogledati na sajtu pametnoibezbedno.gov.rs